Rzecznik finansowy – samochód zastępczy

Rzecznik finansowy – samochód zastępczy

www.pomocdrogowahol.pl

Jeśli wypadek miał miejsce z winy innego kierowcy, poszkodowany ma prawo wynająć pojazd na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 30.09.2010 r.). Dziennik przypomina, iż poszkodowani przez wiele lat mieli problemy z wyegzekwowaniem od ubezpieczyciela sprawcy wypadku pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego, w czasie gdy uszkodzony samochód był w naprawie. Albowiem zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego zależał od polityki towarzystwa, które likwidowało szkodę, ale też od determinacji poszkodowanego – pisze gazeta. Ubezpieczyciele np. zwracali koszty tylko osobie wykorzystującej auto do prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczali czas najmu albo nie zwracali kosztów za okres, gdy warsztat oczekiwał na dostarczenie części niezbędnych do naprawy. Teraz powinno to się zmienić – twierdzi „Rzeczpospolita” – ponieważ wspólne wytyczne Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśniają, jakie okoliczności ubezpieczyciel ma wziąć  pod uwagę, oceniając roszczenie o pojazd zastępczy, a także w jaki sposób wyznaczy długość okresu, za który pokryje koszty najmu pojazdu. I tak, „prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku przysługuje poszkodowanemu, który nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby mu szkody nie wyrządzono, poniósł wydatki niezbędne do korzystania z innego auta oraz – jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób, w szczególności poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu”. W opinii KNF, przyjęcie przez ubezpieczycieli opisanych zasad zagwarantuje klientowi jednolity sposób podchodzenia do kwestii pojazdu zastępczego w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.
Dziennik podkreśla, ze konieczność używania auta zastępczego poszkodowany musi udowodnić oraz udokumentować sposób, w jaki dotychczas korzystał z auta, długość dokonywanych przejazdów, cel tych przejazdów. Zasadniczo w tym celu wystarczające ma być oświadczenie poszkodowanego, ale ubezpieczyciele mają prawo zażądać innych dowodów. Ponadto, poszkodowany nie może wypożyczyć dowolnego auta w dowolnej wypożyczalni, gdyż nie może narażać ubezpieczyciela na niepotrzebne wydatki, co nie  oznacza, że musi wyszukać najtańszą ofertę na rynku. Samochód zastępczy powinien być zbliżonej klasy co pojazd uszkodzony

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *