Odszkodowania powypadkowe

Kancelaria, która jest częścią naszej firmy, powołana została, by pomagać naszym klientom w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych. Zrzeszamy specjalistów z zakresu prawa, medycyny pracy, lekarzy orzeczników oraz rzeczoznawców. Tysiące przeprowadzonych spraw w naszej Kancelarii Radców Prawnych pozwoliły nam zdobyć doświadczenie i wiedzę, które przekładają się na konkretne efekty. Pomożemy Państwu uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie za poniesione szkody. Nasi eksperci pomogą także w realnym ocenieniu szans i wysokości odszkodowań, a następnie przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Procedury, które stosujmy, mają na celu maksymalizowanie szans na uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia.

W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie?

Kiedy w wyniku wypadku, który spowodowany został przez innego sprawcę, doznają Państwo obrażeń ciała bądź rozstroju zdrowia liczyć można na:

  • Zadośćuczynienie za zaznana krzywdę;
  • Jeśli wymaganie jest leczenie, opieka zdrowotna, rehabilitacja — zwrot kosztów. Również, jeśli wiążę się to z utratą dochodów za okres niezdolności do pracy na skutek wypadku;
  • Kiedy na skutek wypadku wystąpi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy zarobkowej możliwość wystąpienia o rentę;
  • Jeśli koszty leczenia ponoszone będą przez dłuższy czas lub stale, co wpływa na zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem, również skorzystać można z renty z tytułu zwiększonych potrzeb;
  • Zwrot kosztów na przedmioty, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

SZKODY RZECZOWE,
ODKUP ODSZKODOWAŃ

Czytaj więcej >

POMOC
DROGOWA 24H

Czytaj więcej >