Samochód zastępczy z OC sprawcy— Śląsk i okolice

Korzystając z oferty naszej firmy, wynajmują Państwo bezgotówkowo auto zastępcze na czas naprawy. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za uzyskanie zapłaty z OC sprawcy wypadku! Posiadamy własną kancelarię odszkodowawczą, która gwarantuje najwyższą jakość obsługi. Oferujemy duży wybór pojazdów zastępczych na terenie miasta Katowice, a także okolicznych miast na Śląsku i Zagłębiu.

Jak to działa?

W myśl obowiązujących przepisów ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek zadośćuczynienia szkodzie, w tym również zapewnić samochód zastępczy, tej samej klasy, poszkodowanemu w wypadku.

Dlaczego warto skorzystać z oferty naszej firmy?

 • wynajmujący auto zastępcze w naszej firmie nie ponoszą Państwo kosztów wynajmu pojazdu zastępczego;

 • koszty wynajmu auta zastępczego rozliczamy z Ubezpieczycielem sprawcy wypadku bezpośrednio;

 • nie pobieramy kaucji;

 • do zawarcia umowy wystarczy podanie numeru szkody oraz wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji;

 • samochód zastępczy dostarczamy i odbieramy pod wskazany adres;

 • podczas korzystania z samochodu nie obowiązuje limit kilometrów;

 • w ramach wynajmu auta zastępczego nasi klienci zostają otoczeni  kompleksową opieką prawną przez cały proces likwidacji szkody.

Przez jaki okres możesz korzystać z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela?

 • W przypadku szkody całkowitej: do momentu wypłaty odszkodowania.

 • W przypadku szkody częściowej: do momentu odbioru naprawionego auta z warsztatu.

Podstawa prawna:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, rozstrzygnęła ujawnione rozbieżności w wykładni sądów powszechnych dotyczących roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” Treść tej uchwały została opublikowana na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych.

Analiza treści uzasadnienia uchwały pozwala stwierdzić, że Sąd Najwyższy:

 • wskazał, iż tego rodzaju szkodę należy kwalifikować jako szkodę majątkową,

 • określił jakie warunki musi spełniać tego rodzaju wydatek, aby mieścił się w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela,

 • w pełni podzielił pogląd Rzecznika Ubezpieczonych, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez korzystanie z komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy,

 • wyraźnie podkreślił, że w dzisiejszych realiach samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby właściciela uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu niż środki transportu zbiorowego.

Zobacz także:

Samochód zastępczy z OC sprawcy PZU


ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE

Czytaj więcej >

SZKODY RZECZOWE,
ODKUP ODSZKODOWAŃ

Czytaj więcej >

POMOC
DROGOWA 24H

Czytaj więcej >